برند ها

شامپو رکوبیزول نوتک فار

39,000 تومان

شامپو زینک پلاس (فری سولفات) ایروکس

55,000 تومان

شامپو ساپو زینک 2% (پیریتیون) ساپونین

10,000 تومان

شامپو ضد شوره ۲۵۰ میلی لیتر سینره

41,000 تومان

شامپو ضد شوره اکتوپیروکس ۱% ۲۰۰ گرم ایروکس

63,900 تومان

شامپو ضد شوره پوست سر چرب (D3) پریم

237,000 تومان

شامپو ضد شوره پوست سر خشک (D2)250 میلی لیتر پریم

123,000 تومان

شامپو ضد شوره چرب مناسب موهای چرب ۲۰۰ میلی لیتر فولیکا

67,000 تومان

شامپو ضد شوره خشک فولیکا

67,000 تومان

شامپو ضد شوره روزانه مناسب انواع مو ۲۰۰ میلی لیتر فولیکا

59,000 تومان

شامپو ضد شوره سیکلوزینک اویدرم مناسب انواع مو ۲۵۰ میلی لیتر

63,700 تومان

شامپو ضد شوره کلیمبا موهای چرب لافارر

68,900 تومان