برند ها

شامپو رکوبیزول نوتک فار

39,000 تومان

شامپو زینک پلاس (فری سولفات) ایروکس

53,700 تومان

شامپو ساپو زینک 2% (پیریتیون) ساپونین

10,000 تومان

شامپو ضد شوره ۲۵۰ میلی لیتر سینره

41,000 تومان

شامپو ضد شوره اکتوپیروکس ۱% ۲۰۰ گرم ایروکس

42,600 تومان

شامپو ضد شوره پوست سر چرب (D3) پریم

102,700 تومان

شامپو ضد شوره پوست سر خشک (D2)250 میلی لیتر پریم

68,600 تومان

شامپو ضد شوره چرب مناسب موهای چرب ۲۰۰ میلی لیتر فولیکا

53,600 تومان

شامپو ضد شوره خشک فولیکا

49,000 تومان

شامپو ضد شوره روزانه مناسب انواع مو ۲۰۰ میلی لیتر فولیکا

47,200 تومان

شامپو ضد شوره سیکلوزینک اویدرم مناسب انواع مو ۲۵۰ میلی لیتر

53,100 تومان

شامپو ضد شوره کلیمبا موهای چرب لافارر

68,900 تومان