برند ها

قرص آهن 60 و فولیک اسید 0.5 آوه سینا 100 عدد

65,400 تومان

قرص اسید فولیک ۸۰۰ آپوویتال 30 عدد

54,000 تومان

قرص فرفولیک الحاوی 100 عدد

32,700 تومان

قرص فولیک اسید 1 میلی گرم رها

29,000 تومان

قرص فولیک اسید 400 میکروگرم هلث اید

58,900 تومان

قرص ید و فولیک اسید او پی دی فارما ۳۰ عدد

21,300 تومان

قرص یدوفولیک درسا دارو

31,200 تومان

کپسول آیروویت ویتان ۳۰ عددی

65,000 تومان

کپسول فرودین هولیستیکا

83,700 تومان

کپسول فروفورت گاین عبیدی 30 عددی

104,600 تومان