برند ها

ام سی تی اویل سیمرغ داروی عطار

145,500 تومان

ساشه پروبیوتیک بایوکید تک ژن فارما

33,200 تومان

ساشه روتفلور فرابیوتیک

87,000 تومان

شربت سناگل گل دارو

32,000 تومان

شربت فیژان رازک 120 میلی لیتر

23,500 تومان

قطره ایزی کول بیبی آ ای آی

162,000 تومان

قطره بایو لاکت تک ژن فارما 15 میلی لیتر

56,000 تومان

قطره کولیتیک گیاه اسانس

15,000 تومان

قطره کولیکز ویتان ۳۰ میلی لیتر

23,000 تومان

قطره کولیکید ویتابیوتیکس ۳۰ میلی لیتر

19,500 تومان

کپسول پروکید گسترش میلاد فارمد

33,000 تومان