برند ها

پودر روتارین قائم دارو ۱۰ ساشه

32,000 تومان

شربت آلرگارد نیاک

100,000 تومان

شربت آیوی لیکس اکسیر گستر اسپادانا

34,000 تومان

شربت برون کلد هلث اید 200 میلی لیتر

45,000 تومان

شربت برونشی پرت بیونوریکا

126,000 تومان

شربت ‎بنفشه باریج اسانس

39,000 تومان

شربت پروپولیس پلاس ساپلاس مدز

53,400 تومان

شربت پروسپان انگلهارد

77,000 تومان

شربت پکتوگل گل دارو

47,000 تومان

شربت پلارژین بزرگسال پارس گیتا دارو ۱۲۰ میلی لیتر

68,800 تومان

شربت پلیوم بهشاد دارو ۱۲۰ میلی لیتر

35,000 تومان

شربت تیمکس ایران داروک 120میلی لیتر

55,000 تومان